90 Ημερήσια Αγία Γραφή Πρόκληση-Αγία Γραφή
Εάν θέλετε να αρχίσετε να διαβάζετε τις γραφές σας καθημερινά, ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να συμμετέχετε σε μια πρόκληση ανάγνωσης 90 ημερών. Αυτό σας βοηθά να πάρετε τη συνήθεια της καθημερινής ανάγνωσης και θα είστε επίσης σε θέση να περάσετε από ολόκληρο τον όγκο της γραφής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Θα εκπλαγείτε με το πόσο θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε λαμβάνοντας μια πρόκληση 90 ημερών. Εδώ είναι ένα χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσετε σήμερα στην πρόκληση σας.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ημέρα 1: Γένεση 1: 1 στη Γένεση 16:16
Ημέρα 2: Γένεση 17: 1 στη Γένεση 28:19
Ημέρα 3: Γένεση 28:20 στη Γένεση 40:11
Ημέρα 4: Γένεση 40:12 στη Γένεση 50:26
Ημέρα 5: Εξόδου 1: 1 στην Έξοδος 15:18
Ημέρα 6: Έξοδος 15:19 στην Έξοδος 28:43
Ημέρα 7: Έξοδος 29: 1 στην Έξοδο 40:38
Ημέρα 8: Λευιτικό 1: 1 στο Λευιτικό 14:32
Ημέρα 9: Λευιτικό 14:33 στον Λευιτικό 26:26
Ημέρα 10: Λευιτικό 26:27 στους αριθμούς 8:14
Ημέρα 11: Αριθμοί 8:15 στους αριθμούς 21: 7
Ημέρα 12: Αριθμοί 21: 8 στους αριθμούς 32:19
Ημέρα 13: Αριθμοί 32:20 στο Δευτερονόμιο 7:26
Ημέρα 14: Δευτερονόμιο 8: 1 στο Δευτερονόμιο 23:11
Ημέρα 15: Δευτερονόμιο 23:12 στο Δευτερονόμιο 34:12
Ημέρα 16: Ο Ιησούς του 1: 1 στον Ιησού του Αγίου Πνεύματος 14:15
Ημέρα 17: Ιησούς 15: 1 στους δικαστές 3:27
Ημέρα 18: Δικαστές 3:28 στους δικαστές 15:12
Ημέρα 19: Δικαστές 15:13 έως 1 Σαμουήλ 2:29
Ημέρα 20: 1 Σαμουήλ 2:30 έως 1 Σαμουήλ 15:35
Ημέρα 21: 1 Σαμουήλ 16: 1 έως 1 Σαμουήλ 28:19
Ημέρα 22: 1 Σαμουήλ 28:20 έως 2 Σαμουήλ 12:10
Ημέρα 23: 2 Σαμουήλ 12:11 έως 2 Σαμουήλ 22:18
Ημέρα 24: 2 Σαμουήλ 22:19 έως 1 Βασιλέων 7:37
Ημέρα 25: 1 Βασιλέων 7:38 1 Βασιλέων 16:20
Ημέρα 26: 1 Βασιλέων 16:21 έως 2 Βασιλέων 4:37
Ημέρα 27: 2 Βασιλέων 4:38 έως 2 Βασιλέων 15:26
Ημέρα 28: 2 Βασιλέων 15:27 έως 2 βασιλιάδες 25:30
Ημέρα 29: 1 Χρονικά 1: 1 έως 1 Χρονικά 9:44
Ημέρα 30: 1 Χρονικά 10: 1 έως 1 Χρονικά 23:32
Ημέρα 31: 1 Χρονικά 24: 1 έως 2 Χρονικά 7:10
Ημέρα 32: 2 Χρονικά 7:11 έως 2 Χρονικά 23:15
Ημέρα 33: 2 Χρονικά 23:16 έως 2 Χρονικά 35:15
Ημέρα 34: 2 Χρονικά 35:16 στην Εζρά 10:44
Ημέρα 35: Νεμέμια 1: 1 στον Νεεμίας 13:14
Ημέρα 36: Νεεμίας 13:15 στον Ιώβ 7:21
Ημέρα 37: Εργασία 8: 1 στο Ιώβ 24:25
Ημέρα 38: Θέση 25: 1 στο Ιώβ 41:34
Ημέρα 39: Εργασία 42: 1 στους Ψαλμούς 24:10
Ημέρα 40: Ψαλμοί 25: 1 στους Ψαλμούς 45:14
Ημέρα 41: Ψαλμοί 45:15 στους Ψαλμούς 69:21
Ημέρα 42: Ψαλμοί 69:22 Ψαλμοί 89:13
Ημέρα 43: Ψαλμοί 89:14 στους Ψαλμούς 108: 13
Ημέρα 44: Ψαλμοί 109: 1 στους Ψαλμούς 134: 3
Ημέρα 45: Ψαλμοί 135: 1 στις Παροιμίες 6:35
Ημέρα 46: Παροιμίες 7: 1 στις Παροιμίες 20:21
Ημέρα 47: Παροιμίες 20:22 στον Εκκλησιαστή 2:26
Ημέρα 48: Εκκλησιαστής 3: 1 στο τραγούδι του Σολομώντα 8:14
Ημέρα 49: Ησαΐας 1: 1 προς Ησαΐας 13:22
Ημέρα 50: Ησαΐας 14: 1 στο Ησαΐας 28:29
Ημέρα 51: Ησαΐας 29: 1 στο Ησαΐας 41:18
Ημέρα 52: Ησαΐας 41:19 στον Ησαΐα 52:12
Ημέρα 53: Ησαΐας 52:13 στο Ησαΐας 66:18
Ημέρα 54: Ησαΐας 66:19 στον Ιερεμίας 10:13
Ημέρα 55: Ιερεμίας 10:14 στον Ιερεμίας 23: 8
Ημέρα 56: Ιερεμίας 23: 9 στον Ιερεμίας 33:22
Ημέρα 57: Ιερεμίας 33:23 στον Ιερεμίας 47: 7
Ημέρα 58: Ιερεμίας 48: 1 στις Θρήνοι 1:22
Ημέρα 59: Θυσίες 2: 1 στον Ιεζεκιήλ 12:20
Ημέρα 60: Ιεζεκιήλ 12:21 στον Ιεζεκιήλ 23:39
Ημέρα 61: Ιεζεκιήλ 23:40 στον Ιεζεκιήλ 35:15
Ημέρα 62: Ιεζεκιήλ 36: 1 στον Ιεζεκιήλ 47:12
Ημέρα 63: Ιεζεκιήλ 47:13 στο Δανιήλ 8:27
Ημέρα 64: Δανιήλ 9: 1 προς Οσέα 13: 6
Ημέρα 65: Οσέα 13: 7 στον Άμο 9:10
Ημέρα 66: Amos 9:11 στο Nahum 3:19
Ημέρα 67: Αβακκούκ 1: 1 προς Ζαχαρίας 10:12
Ημέρα 68: ​​Ζαχαρία 11: 1 στο Ματθαίο 4:25
Ημέρα 69: Ματθαίος 5: 1 στον Ματθαίο 15:39
Ημέρα 70: Ματθαίος 16: 1 στον Ματθαίο 26:56
Ημέρα 71: Ματθαίος 26:57 στο Mark 9:13
Ημέρα 72: Μαρκ 9:14 στον Λουκά 1
Ημέρα 73: Λουκάς 2: 1 στον Λουκά 9:62
Ημέρα 74: Λουκάς 10: 1 στον Λουκά 20:19
Ημέρα 75: Λουκάς 20:20 στον Ιωάννη 5:47
Ημέρα 76: Ιωάννης 6: 1 στον Ιωάννη 15:17
Ημέρα 77: Ιωάννης 15:18 στις Πράξεις 6: 7
Ημέρα 78: Πράξεις 6: 8 στις Πράξεις 16:37
Ημέρα 79: Πράξεις 16:38 στις πράξεις 28:16
Ημέρα 80: Πράξεις 28:17 στους Ρωμαίους 14:23
Ημέρα 81: Ρωμαίους 15: 1 έως 1 Κορινθίους 14:40
Ημέρα 82: 1 Κορινθίους 15: 1 στους Γαλάτας 3:25
Ημέρα 83: Γαλάτες 3:26 στους Κολοσσαείς 4:18
Ημέρα 84: 1 Θεσσαλονικείς 1: 1 στον Φιλήμονα 25
Ημέρα 85: Εβραίους 1: 1 στον Ιάκωβο 3:12
Ημέρα 86: Ιάκωβος 3:13 έως 3 Ιωάννης 14
Ημέρα 87: Ιούδα 1 έως Αποκάλυψη 17:18
Ημέρα 88: Αποκάλυψη 18: 1 έως Αποκάλυψη 22:21
Ημέρα 89: Εξαιρετική Ημέρα για να καλύψει
Ημέρα 90: Εξαιρετική Ημέρα για να κατακτήσει

Οδηγίες Βίντεο: Για να κερδίσετε μία δίκη και να ντροπιαστούν οι αντίδικοι σας. (Ψαλμοί μέρος 1ο) (Αύγουστος 2022).