Ανασκόπηση περιοδικού
Ο πόλεμος για το νερό είναι ένα ετήσιο ζήτημα στην περιοχή των ορεινών περιοχών των Ιμαλαϊων-Hindukush και σε ορισμένες άλλες ασιατικές χώρες. Πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή αυτή υποφέρουν από νερό. Το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης έχει δημοσιεύσει ένα περιοδικό με τίτλο "Αποθήκευση Νερού, Μια στρατηγική για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στα Ιμαλάια". Στο χειμερινό τεύχος του ICIMOD, η αποθήκευση νερού έχει προταθεί ως βασική στρατηγική για αυτό το είδος προσαρμογής στην προαναφερθείσα περιοχή.

Το νερό αποτελεί μείζον ζήτημα σε πολλές ασιατικές χώρες. Το καλοκαίρι η ανάγκη ύδατος για τη γεωργία, την υδροηλεκτρική ενέργεια, την οικιακή χρήση και τη βιομηχανική χρήση αυξάνεται σε υψηλό επίπεδο καθώς μειώνεται το επίπεδο των υπογείων υδάτων. Εκείνη την εποχή δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ ζήτησης και διαθεσιμότητας νερού. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, οι ερευνητές και οι επιστήμονες πρότειναν την αποθήκευση νερού σε μεγάλο υψόμετρο. Αλλά η εφαρμογή της θεωρίας του δεν είναι τόσο εύκολη. Με τα λόγια του Αντρέα Σίλντ, Γενικού Διευθυντή του ICIMOD, «Αυτό που απλά θεωρείται θεωρητικά είναι πολύπλοκο και δύσκολο στην πράξη». Οι ερευνητές δείχνουν στις λίμνες των παγετώνων και στους υγροτόπους μεγάλου υψομέτρου να χρησιμοποιήσουν ως πιθανή αποθήκευση νερού. Εκτός από τις δύο πολικές περιοχές, η τρίτη περιοχή που καλύπτεται από χιόνι και παγετώνα είναι η περιοχή των Ιμαλαϊων-Χίντουκου. Ορισμένοι παγετώνες έχουν ήδη λειώσει λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σε αυτό το περιοδικό συζητήθηκε η σημερινή κατάσταση της αποθήκευσης νερού στην περιοχή των Ιμαλαϊων-Χίντουκουχ, ο ρόλος της αποθήκευσης νερού στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή αυτή, τα κενά γνώσης και οι προτεραιότητες στην προσαρμογή και ορισμένα άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

Το κύριο μειονέκτημα αυτού του ζητήματος είναι η απουσία συζήτησης για τα φράγματα και τις επιπτώσεις τους. Τα φράγματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή αυτή για να δημιουργήσουν το στρες του νερού, κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό το σημαντικό θέμα έχει μείνει πίσω σε αυτό το περιοδικό.

Ωστόσο, οι εργασίες και οι έρευνες που πραγματοποιούνται σε αυτή την ορεινή περιοχή είναι αξιοσημείωτες. Οποιαδήποτε εργασία που βοηθά τη διαδικασία άρδευσης ευκολότερη σημαίνει πολλά για τους αγρότες που προκαλούνται από την εποχιακή έλλειψη νερού.

Οδηγίες Βίντεο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2014 (Αύγουστος 2022).